Selected tournament: PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo

Place: OŠ Rudeš, Jablanska 51, Zagreb
Schedule: 27.11.2022
Organizer: TKD Jastreb
Registrations till: 24.11.2022 23:59:00
Contact: Tamara Pradegan -> +385 91 44 33 440
Disciplines: Sportska borba, Kick, Family Kick, Friends Kick
Full description:

 POZIV

 

 ****SATNICE****

KICKOVI:
BORILIŠTE A
BORILIŠTE B

BORBE:
BORILIŠTE A
BORILIŠTE B

BORILIŠTE C

BORILIŠTE D

Po završetku zadnjeg kola susreta i druženja u mjesecu prosincu 2022. svi prvoplasirani sportaši kroz sve selekcije i discipline dobit će poklon paket – sportsku opremu sponzora.
 
VAŽNO!!!
Prilikom prijava FRIENDS KICK i FAMILY KICK potrebno je unijeti novog natjecatelja u bazu svog kluba (pod ime staviti PREZIME jednog natjecatelja, a u rubriku prezime dodati PREZIME drugog natjecatelja).

 
Info about registrations: Prijave isključivo online putem ovog portala do ČETVRTKA, 24.11.2022. u 23:59h
 
Fee: SPORTSKA BORBA: 100 kuna
KICK: (individualni nastup) 80 kuna
FAMILY KICK: (2 osobe - roditelj i dijete) 120 kuna
FRIENDS KICK: (2 prijatelja istog uzrasta, može biti i miješani par m+ž) 140 kuna
2 DISCIPLINE: (sportska borba + individualni kick) 140 kuna
Tournament schedule: Po završetku prijava, domaćin će odrediti konačnu satnicu dolaska za svaku pojedinu selekciju kako bi se izbjeglo čekanje i istovremeno okupljanje velikog broja osoba. Satnica će biti dostavljena svima dan uoči susreta.

NEDJELJA, 27.11.2022.
08:00 – 09:00 vaganje i akreditacija 
09:15 – 09:30 sastanak sudaca i trenera
09:30 početak natjecanja
Total number of entries: 396
Total number of competitors: 373
total number of clubs: 20
Total number of countries: 1