Selected tournament: Pantera Open 2018. - OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U KICK-u